कोरोना संकट : जगातले सगळे विषाणू गायब झाले तर काय होईल? । #सोपीगोष्ट 109

कोरोना नावाच्या एका विषाणूने सध्या जगभर थैमान घातलंय. पण विषाणू हे फक्त वाईटच असतात का?

कोरोना संकट : जगातले सगळे विषाणू गायब झाले तर काय होईल? । #सोपीगोष्ट 109
कोरोना नावाच्या एका विषाणूने सध्या जगभर थैमान घातलंय. पण विषाणू हे फक्त वाईटच असतात का?