सांगली: 'एका महापुराने कवी केलं तर दुसऱ्या महापुराने कविताच हिरावून घेतल्या'

सांगलीतले कवी रमझान मुल्ला यांच्या कविता पुरात वाहून गेल्या. 2005 साली आलेल्या पुरानंतर ते कविता करू

सांगली: 'एका महापुराने कवी केलं तर दुसऱ्या महापुराने कविताच हिरावून घेतल्या'
सांगलीतले कवी रमझान मुल्ला यांच्या कविता पुरात वाहून गेल्या. 2005 साली आलेल्या पुरानंतर ते कविता करू