कराड मध्ये शिवभोजन थाळीचा सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते शुभारंभ

कराड मध्ये शिवभोजन थाळीचा सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते शुभारंभ

कराड मध्ये शिवभोजन थाळीचा सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते शुभारंभ

कराड येथील मिसळ हाऊस,वाखाण रोड  येथे शिवभोजन थाळीचा शुभारंभ मा. ना. बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते संपन्न  संपन्न झाला