मुशाफिरी

मुशाफिरी

लक्षात ..

बरं  झालं  वेळेवरती                                                                                                        आलं  माझ्या लक्षात                                                                                                        त्यांचीच गर्दी  नुसती                                                                                                         जागा नुरली  कक्षात

थोडीतरी जागा द्यावी                                                                                                       बसतो विरोधी पक्षात                                                                                                       इतिहास जमा होणार                                                                                                       जरा तरी राहू  लक्षात.

 

-हेमंत मुसरीफ पुणे.

 9730306996

 

 

स्वकीय ..

परके झाले आपले                                                                                                             दूर  लोटले स्वकीय                                                                                                         नको  मज  नांदाया                                                                                                         संबध जुने निष्क्रिय

 

समीकरणे  नव नवे                                                                                                           तिसरे झाले सक्रीय                                                                                                       त्सुनामी वादळीवारे                                                                                                         कसले  सुटे चक्रीय

 

- हेमंत मुसरीफ पुणे .

  9730306996.