Tag: आयकर व तरतुदी वजा जाता रु.२४.०५ कोटींचा निव्वळ नफा झाला आहे.

कराड
कराड अर्बन बँकेला रु.५९.२० कोटींचा ढोबळ नफा - डॉ. सुभाष एरम

कराड अर्बन बँकेला रु.५९.२० कोटींचा ढोबळ नफा - डॉ. सुभाष...

मार्च २०२० अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा विचार करता बँकेचा एकूण ठेवव्यवहार रु.२७५४...