Tag: हे तपासून पाहणे आवश्यक वाटते.

कृष्णाकाठ
मराठा आरक्षण : १०२/ १०३ वी घटना दुरुस्ती

मराठा आरक्षण : १०२/ १०३ वी घटना दुरुस्ती

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा १०२ व्या घटना दुरुस्तीत अडकला आहे. कलम १०२च्या दुरुस्तीनुसार,...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies