Tag: सध्या कराडमध्ये पाच कोविड सेंटर आहेत. पैकी चार कोविड हॉस्पिटल्स असून एक विलगीकरण सेंटर आहे. परंतु

कराड
कराडकरांना आता कोविड एक्सप्रेसची आवश्यकता

कराडकरांना आता कोविड एक्सप्रेसची आवश्यकता

सध्या कराडमध्ये पाच कोविड सेंटर आहेत. पैकी चार कोविड हॉस्पिटल्स असून एक विलगीकरण...