'आर्मस्ट्राँगने चंद्रावर पाऊल ठेवलंच नाही', हा दावा किती खरा, किती खोटा?

अमेरिकन अंतराळवीर नील आर्मस्ट्राँगने चंद्रावर पाऊल ठेवलं, त्या घटनेला यंदा 45 वर्षं पूर्ण होत आहेत.

'आर्मस्ट्राँगने चंद्रावर पाऊल ठेवलंच नाही', हा दावा किती खरा, किती खोटा?
अमेरिकन अंतराळवीर नील आर्मस्ट्राँगने चंद्रावर पाऊल ठेवलं, त्या घटनेला यंदा 45 वर्षं पूर्ण होत आहेत.