सेक्सकडे बघण्याचा नव्या पिढीचा दृष्टिकोन बदलतोय का?

सेक्स न करताही बाळाला जन्म दिला जाऊ शकत असेल तर सेक्सची गरजच काय? अशी भावना तयार होऊ शकते.

सेक्सकडे बघण्याचा नव्या पिढीचा दृष्टिकोन बदलतोय का?
सेक्स न करताही बाळाला जन्म दिला जाऊ शकत असेल तर सेक्सची गरजच काय? अशी भावना तयार होऊ शकते.