Tag: राज्य सरकारने सुरु केलेले हे प्रकार निष्पक्ष माध्यमांच्या अस्तित्वावरच घाला घालणारे आहेत. लोकशाही धोक्यात आणणारे आहेत आणि म्हणून अघोषित आणीबाणीसदृश्य आहेत. या सर्व घटनांची अतिशय गंभीर दखल घेत याबद्दल राज्य सरकारला जाब विचारावा

कृष्णाकाठ
मीडियाबद्दल विरोधी पक्षाचे नक्राश्रू

मीडियाबद्दल विरोधी पक्षाचे नक्राश्रू

राज्य सरकारने सुरु केलेले हे प्रकार निष्पक्ष माध्यमांच्या अस्तित्वावरच घाला घालणारे...