ईडी कार्यालयाबाहेर जमावं की नाही यावरून मनसेमध्येच गोंधळ?

मोठ्या संख्येनं ईडी कार्यालयाबाहेर जमा असं आवाहन करणाऱ्या बाळा नांदगावकरांना काही तासांतच आपल्या विधानांपासून घूमजाव करावं लागलं.

ईडी कार्यालयाबाहेर जमावं की नाही यावरून मनसेमध्येच गोंधळ?
मोठ्या संख्येनं ईडी कार्यालयाबाहेर जमा असं आवाहन करणाऱ्या बाळा नांदगावकरांना काही तासांतच आपल्या विधानांपासून घूमजाव करावं लागलं.