चंद्रपुरात झाडाला लटकलेल्या स्थितीत प्रेमीयुगुलाचा मृतदेह आढळला

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्गुस शहराजवळ असलेले पांढरकवडा शेतशिवार आज एका घटनेने ढवळून निघाले. एका प्रेमी युगुलाचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या स्थितीत आढळून आला. यातील दोघेही विवाहित असल्याने प्रकरणातील गूढ वाढले आहे. पांढरकवडा गावाच्या शेत शिवारात ही घटना उजेडात आली असून एका लिंबाच्या झाडाला लटकलेल्या स्थितीत हे मृतदेह आढळले आहेत. या


                   चंद्रपुरात झाडाला लटकलेल्या स्थितीत प्रेमीयुगुलाचा मृतदेह आढळला
<strong>चंद्रपूर :</strong> चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्गुस शहराजवळ असलेले पांढरकवडा शेतशिवार आज एका घटनेने ढवळून निघाले. एका प्रेमी युगुलाचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या स्थितीत आढळून आला. यातील दोघेही विवाहित असल्याने प्रकरणातील गूढ वाढले आहे. पांढरकवडा गावाच्या शेत शिवारात ही घटना उजेडात आली असून एका लिंबाच्या झाडाला लटकलेल्या स्थितीत हे मृतदेह आढळले आहेत. या