...म्हणून इथं गरोदर महिलांच्या हातावर लावलं जातं GPS ट्रॅकर

हातातलं एक कांकण, ब्रेसलेट जर माता आणि बालमृत्यूंचं प्रमाण कमी करत असेल तर? केनियात हा अनोखा प्रयत्न केला जात आहे.

...म्हणून इथं गरोदर महिलांच्या हातावर लावलं जातं GPS ट्रॅकर
हातातलं एक कांकण, ब्रेसलेट जर माता आणि बालमृत्यूंचं प्रमाण कमी करत असेल तर? केनियात हा अनोखा प्रयत्न केला जात आहे.