Tag: मार्च २०२० अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा विचार करता बँकेचा एकूण ठेवव्यवहार रु.२७५४ कोटी तर कर्जव्यवहार रु.१७५२ कोटी झाला असून एकूण व्यवसाय रु.४५०६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. बँकेला रु.५९.२० कोटींचा ढोबळ तर

कराड
कराड अर्बन बँकेला रु.५९.२० कोटींचा ढोबळ नफा - डॉ. सुभाष एरम

कराड अर्बन बँकेला रु.५९.२० कोटींचा ढोबळ नफा - डॉ. सुभाष...

मार्च २०२० अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा विचार करता बँकेचा एकूण ठेवव्यवहार रु.२७५४...