कलम 370 : भारतातल्या या राज्यांमध्ये 'परप्रांतीय' स्थायिक होऊ शकत नाहीत

भारतात इतर अशी अनेक राज्ये आहेत, जिथं बाहेरची व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाही किंवा स्थायिक होऊ शकत नाही.

कलम 370 : भारतातल्या या राज्यांमध्ये 'परप्रांतीय' स्थायिक होऊ शकत नाहीत
भारतात इतर अशी अनेक राज्ये आहेत, जिथं बाहेरची व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाही किंवा स्थायिक होऊ शकत नाही.