नागपूर विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात शिकवला जाणार संघाचा इतिहास #5मोठ्याबातम्या

नागपूर विद्यापीठानं नवीन अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. विद्यापीठाच्या आजवरच्या इतिहासात प्रथमच संघाबाबत थेट अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे.

नागपूर विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात शिकवला जाणार संघाचा इतिहास #5मोठ्याबातम्या
नागपूर विद्यापीठानं नवीन अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. विद्यापीठाच्या आजवरच्या इतिहासात प्रथमच संघाबाबत थेट अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे.